Op de website middelnederlands.nl staan vele honderden kaarten van Nederlandse woorden, groepen woorden en woorddelen: vormen. Ze zien eruit als dialectkaarten van Nederland en Vlaanderen, maar het gaat strict genomen alleen om schrijfwijzen. Ze dateren uit de 14e en de 13e eeuw en geven vaak belangrijke aspecten van de dialecten uit die tijd weer. Dat is bijvoorbeeld heel duidelijk bij de eigennamen op -brecht/-bert (Albrecht, Gijsbert, Lambert, Robbrecht, enz.), en bij de lemma’s als cijns/tijns. Bij vormen als land/lant daarentegen gaat het ongetwijfeld alleen over spelling: beide vormen zullen met een [t] zijn uitgesproken. Soms wordt ook de spreiding van twee lemma’s tegenover elkaar afgezet, zoals bij burger en poorter.

Alle vormen zijn afkomstig uit gelocaliseerde en gedateerde oorkonden. Voor de 13e eeuw is, dankzij het Corpus Gysseling, vooral het vele Vlaamse materiaal gebruikt dat beschikbaar is, met name uit Oost- en West-Vlaanderen. Voor de 14e eeuw wordt het hele Middelnederlandse taalgebied bestreken, Fries is daar dus niet bij. Op de kaarten is Friesland daarom speciaal gemarkeerd. Het 14e -eeuwse materiaal komt uit het Corpus van Reenen-Mulder.

Bij elke kaart staat een overzicht van de voorkomende vormen met hun aantallen en het overzicht van de locaties waar de vormen vandaan komen. Via die voorkomende vormen en locaties kunnen de oorkonden waar de vormen uit afkomstig zijn worden teruggevonden.

Verdere uitbreidingen zijn nog in ontwikkeling.

Pieter van Reenen
Matthijs Brouwer